Trénink, metodika a know-how

Hokejová hra se neustále vyvíjí, ruku v ruce s moderními poznatky aplikovanými při trénování hráčů. Máme know-how jak vychovat hráče, kteří dokáží hrát moderní hokej a obstojí v nejvyšší hokejové konkurenci.
Naše know how je nejdůležitější součástí systému, které hráčům poskytujeme. V rámci tréninkového procesu aplikujeme zkušenosti ze zahraničních modelů. Využíváme praktické zkušenosti hráčů, kteří hráli nejvyšší hokejové soutěže včetně NHL a prošli různými tréninkovými procesy. Aplikujeme tréninkové procesy, které jsou využívány v těch nejlepší tréninkových centrech v Evropě. Máme zkušenosti a sledujeme informace o všech nejlepších rozvojových programech pro hráče. Hokejové know how zaštiťuje kvalifikovaný metodik, se zkušenostmi jak z domácí hokejové scény, tak se zkušenostmi ze zahraničí. Ten dohlíží na celý tréninkový proces a dodržování cesty JHS. Naše know how je unikátní.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

On-ice training (trénink na ledě)

Využíváme nejmodernější tréninkové metody pro přípravu hráčů. Naším cílem je, vychovat z hráčů komplexní hokejisty se širokým portfoliem hokejových dovedností a technik, které budou moci uplatnit v nejvyšších domácích i zahraničních hokejových soutěžích.
Naši hráči mají zajištěný maximální možný servis v rámci tréninku na ledě. Využíváme nejmodernější tréninkové metody pro přípravu hráčů. Neustálý posun v rámci nejmodernějších trendů světového hokeje zajišťuje komunikace se světovými odborníky na trénink mládeže a development hráčů ledního hokeje. Hráče vedeme k porozumění hry na bázi, kterou aktuální vývoj udává. Naše tréninkové metody jsou cíleně adaptovány pro každou věkovou kategorii. Obecně je lze shrnout do tří základních fází. Jednotlivé fáze se navzájem prolínají a v různém věku je kladen na některou z fází vyšší důraz. Cílem je, aby se z hráčů postupem času stali komplexní hokejisté se širokým portfoliem hokejových dovedností a technik, které budou moci uplatnit v nejvyšších hokejových soutěžích.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Emočně-kognitivní trénink

U nejmenších hráčů využíváme emočně-kognitivního tréninku pro rozvoj motorických dovedností, herního myšlení a přirozenosti. Hráče vedeme tak, aby sami hledali řešení situací, které na ledě nastanou. Takto získané zkušenosti jsou nejlepším základem pro jejich budoucí výkony.
Emočně-kognitivní trénink je aplikován především u nejmladší kategorie. Jedná se, zjednodušeně řečeno, o trénink motorických a kognitivních dovedností zábavou a hrou.

V nejmladším věku je potřeba vybudovat u dětí pozitivní vztah k hokejovému sportu. Naučit je nejen dobře bruslit, ale také je vést k samostatnosti při zvládání hokejových situací, rozvíjet v nich kreativní a kombinační myšlení. Nechceme nezáživnou formou drill-tréninku vytvářet negativní vztah ke sportování, kdy děti ztrácejí motivaci a trénování je nebaví. Zábavná formapřináší větší výsledný efekt. Mladí hokejisté dosahují lepších výsledků než při drillovacích cvičeních.

Dovednostní trénink

Naším cílem je vychovávat hokejisty s dobrými dovednostmi na ledě. K tomu v určitém věku také přizpůsobujeme trénink. K rozvoji dovedností se také váže náš Skills program.
Od kategorie mladší žáci klademe větší důraz na dovednostní trénink, kde děti učíme konkrétní dovednosti využitelné ve hře. Mladé hokejisty v této fázi připravujeme tak, aby přešli do dorostenecké kategorie komplexně vybaveni všemi klíčovými hokejovými dovednostmi.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

Dovednosti netrénujeme odděleně ani izolovaně. Hokej je kreativní a živá hra a málokdy se ve hře opakují stejné herní situace, které lze nacvičit jednotvárným procvičováním. Hokej vnímáme jako komplexní sport, který vyžaduje od hráčů komplexní dovednosti. Pro hráče připravujeme cvičení v podobě herních situací ve kterých si hráči jednotlivé dovednosti osvojují a díky tomu je přenos dovedností do zápasu okamžitý, jelikož každý trénink je podstatě prožitek situace, kterou hráč ve standardním utkání zažívá.

V kategorii mladší a starší žáci klademe velký důraz na to, aby se hráči naučili všechny hokejové dovednosti, které budou potřebovat v budocnu při hře. Pro hráče máme připravený speciální Skills program v rámci, kterého mají hráči v průběhu roku cca 6 – 7 dovednostních soustředění na kterých se v průběhu 2-3 hodin na ledě a 2 hodin na suchu zdokonalují ve svých dovednostech. Trenéři dbají na to, aby si hráči osvojili všechny moderní dovednosti, které se běžně ve vrcholovém hokeji využívají. V klubu působí na pozici hlavního skills coache Tomáš Plíhal, který má za sebou více než 100 zápasů v NHL a přes 500 zápasů ve velkých finských a severoamerických hokejových ligách. Dovednostní program je díky skvělému trenérskému týmu unikátní, jak co se týká know-how, tak realizační formou. V rámci dovednostního tréninku se snažíme všechny hokejové dovednosti vizuálně předvést ve spolupráci se zkušenými prezentátory. Praktické předvedení jednotlivých prvků je důležité proto, aby hráči viděli konkrétní dovednosti na vlastní oči a dokázali si je dobře osvojit a následně využít při hře.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Taktický a výkonnostní trénink

Pro dorostence a juniory je taktický a výkonnostní trénink hlavní prioritou, aby obstáli se svou hrou v nejvyšších soutěžích.
V kategorii U17 a U20 tedy v dorostu a juniorech je hlavní prioritou pro hráče fáze taktického a výkonnostního tréninku. Hráčům nabízíme konkrétní individuální řešení, která jsou pro moderní hokej specifická, aby hráči byli připraveni na vrcholový hokej. Hráči umí hrát moderním stylem, jsou konkurence schopní, dokáží se herně prosadit. V této fázi klademe hlavní důraz na jejich výkonnost na ledě, na provedení všech cvičení, prvků a dovedností, které se v průběhu let naučili v rámci emočně-motivačního a dovednostního tréninku v maximální intenzitě. Toto je klíčové pro rozvoj juniorských hráčů. Současný vrcholový hokej je především o intenzitě provedení daných dovedností. Snažíme se klást neustále důraz na všechny detaily výkonu hráče, řešíme s nimi pokročilou analýzu hry a na to následně stavíme týmový trénink tak, aby týmy byly v rámci hry úspěšné a hráči se v ních co nejefektivněji rozvíjeli.

Brankářský trénink

Poskytujeme vysoce kvalitní brankářský trénink.
Máme dva zkušené kvalifikované trenéry brankářů, kteří se starají o naše golmany. Brankáři mají rozdělené brankářské tréninky, takže se skupinou starších žáků, dorostenců, juniorů pracují v jeden čas na jednom tréninku, a v jiném tréninku se věnují kategoriím nižším. Počet brankářů na jednoho trenéra je velmi nízký a trenéři se maximálně věnují každému brankáři a zdokonalují ho v brankářských dovednostech.
Navíc v kategoriích U11 do U20 dochází trenér brankářů i na týmové tréninky, kde s brankáři dané kategorie pracuje individuálně.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Rybník

Nezapomínáme ani na neorganizovanou formu rozvoje dětí.
Rybník je volnočasové vyžití pro děti, tak aby měly dostatek spontánního pohybu. Jedná se o formu neorganizovaného individuálního rozvoje, který je součástí emočně-motivačního tréninku. 1x týdně je pro hráče připraven led, kde si mohou neorganizovaně, spontánně bruslit a hrát. Tím rozvíjí svoji kreativitu a motorické dovednosti, které se dříve rozvíjeli volnočasově za domem na rybníku.

Skills program

Skills program je zaměřen na rozvoj hokejových dovedností hráčů.
Skills program je zaměřen na rozvoj hokejových dovedností hráčů. 6x za sezonu jsou pro hráče žákovských kategorií a dorostu organizována soustředění tzv. Skill campy. Na skills campu je přítomen specializovaný Skills trenér, který společně s dalšími kvalifikovanými trenéry pracuje s hráči na rozvoji jejich dovedností tak, jak se to učí v zahraničních klubech.V rámci skills campu mají hráči zajištěný celodenní program včetně stravování.

Kempy doplňují komplexní dovednosti hráčů, aby herně obstáli v konkurenci s hokejovými hráči z nejlepších hokejových klubů.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Skills kemp

V rámci skills kempu mají hráči 2-3 tréninky na ledě, 2 suché tréninky. V rámci suchého tréninku je kompenzace a kondiční trénink. Skills campy viditelně přispívají dovednostem hráčů.

Devolopment camp

Tento týdenní tréninkový kemp je pořádán v srpnu. Stejně jako v NHL absolvují týmy před sezonou Development camp, každý mládežnický tým absolvuje před sezonou týdenní soustředění, v rámci kterého hráči každý den trénují 2-3 na ledě, mají 1-2 suché tréninky. V rámci kempu se odehrávají přátelská utkání, hráči jsou přítomni každý den a věnuje se jim maximální pozornost, aby byli co nejlépe připraveni na sezonu, a aby byl zajištěn jejich maximální rozvoj.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

Dryland training (trénink na suchu)

Kvalitní suchý trénink je důležitou součástí správného sportovního rozvoje hráčů.
V rámci našeho programu poskytujeme hráčům vysoce kvalitní suchý trénink, který je velmi podstatný pro sportovní rozvoj hráčů ať už vzhledem ke kompenzaci aktivity na ledě, která je svým způsobem jednostranná a pro mladé sportovce zatěžující, ale také posiluje fyzickou připravenost hráčů a zlepšení jejich fyzické výkonnosti. Suchý trénink vedeme v moderním zázemí – máme od kategorie mladší žáci až po dorost vlastního speciálního Kondičního trenéra.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Motorický trénink

U nejmenších hráčů se zaměřujeme na rozvoj jejich motorických dovedností.
U nejmenších hráčů se snažíme co nejvíce rozvíjet jejich motorické dovednosti, které využijí nejen při hraní hokeje, ale také v běžném životě. Učíme je základy gymnastiky, atletiky, práci s jejich tělem, učíme je základy úpolových sportů což je pro hokej důležité z hlediska stability hlubokého stabilizačního svalstva.

Funkční trénink

U mladších a starších žáků se zaměřujeme na rozvoj specifických dovedností potřebných pro hraní hokeje.
V druhé fázi u mladších a starších žáků rozvíjíme v rámci silového funkčního tréninku a tréninku s vlastní vahou silové dovednosti specifické pro hokej. (jak např. síla dolních končetin, která je často podceňována, přestože je pro špičkové hokejisty velmi důležitá). Zaměřujeme se na sílu hlubokého stabilizačního systému a sílu břišního svalstva. Děti učíme základům práce se svým tělem, tzn. dobré rozcvičení před každým tréninkem, dobrá mobilizace svalstva, aby muskulatura byla připravena k dobrému výkonu a dobrá kompenzace.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Silový specifický trénink

V kategoriích dorostenců a juniorů je důležitá fyzická kondice a s ní spojená silovost.
Hráči pracují s volnými vahami, získávají maximální sílu a kondici tak, aby hráči byli stoprocentně připraveni na svůj sportovní výkon. V rámci moderních trendů jsme si vědomi, že hokej je rychlostně vytrvalostní sport a k tomu přizpůsobujeme náš trénink. Neustále s hráči provádíme cvičení, která jsou specifická pro jejich pohyb na ledě a trénujeme svaly, které hráči během herního výkonu zapojují. V rámci kompenzační tréninku sledujeme disbalance, které se tvoří a my je vyvažujeme.

Kompenzační suchý trénink

Nezapomínáme na kompenzaci, abychom předešli sportovním zraněním.
Hráči absolvují po každém tréninku kompenzační suchý trénink, na kterém protahují a kompenzují disbalance, které na ledě vznikají, tzn. neustále se snažíme, aby děti během sportování nebyly přetíženy a předcházíme sportovním zraněním. Snažíme se děti neustále držet zdravé, aby je sportovní aktivita nepoškodila. Kompenzační suchý trénink je prováděn po každém tréninku na ledě. Disponujeme speciálně vytvořenými sériemi cviků, které hráčům pomáhají v kompenzaci hokejové a tělesné zátěže.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
E-trénink

E-trénink je on-line podpora, která díky svým pokročilým algoritmům diagnostik pomáhá rozvíjet a zlepšovat kondici hokejistů nad rámec jejich standardních tréninků.

E-trenink je online aktivita, kdy prostřednictvím internetu se snažíme rozvíjet hráče pomocí nejmodernějších metod. Jedná se o portál, ve kterém hráči individuálně dostávají své tréninkové plány, které je mohou posunout na vyšší úroveň. Zde mají dostatek informací k tomu, aby se mohli zlepšovat i v rámci svého volného času a individuálně na sobě pracovat.Portál slouží také jako diagnostický nástroj a také jako možnost pro trenéry individuálně hráče navádět k tréninku, toho co hráči nejvíce potřebují zlepšit v rámci stávajících dovedností a fyzických schopností. E-trenink díky pokročilým algoritmům dokáže analyzovat hráče a diagnostikovat jejich výkonnost a následně umožní přizpůsobit tréninkové plány konkrétnímu hráči. Aplikace je dostupná na www.etrenink.com a do této aplikace mají hráči exkluzivní přístup.

Kvalifikovaný trenérský team

Máme velmi kvalifikovaný tým, který neustále pracuje na zlepšení každého prvku našeho systému. Neustále se snaží inovovat celý tréninkový proces a klade důraz na jeho provedení a snaží se ho realizovat.

Náš tým se skládá z velmi kvalitního kvalifikovaného týmu trenérů, kteří se specializují na různé dovednosti. V každé kategorii působí vedoucí trenér, který zodpovídá za svůj úsek. Jedná se o trenéry, kteří mají zkušenosti s velkým dospělým hokejem. Metodik a šéftrenér mládeže vede metodicky celý tréninkový proces. Hlavní skills coach mládeže se zkušenostmi z NHL připravuje pro hráče skills program. Kondiční trenér mládeže má na starosti suchý-dryland trénink. Specializovaní trenéři pracují s brankáři. V klubu pomáhá velké množství asistentů. Naši trenéři jsou lidé, kteří vědí, co moderní hokej potřebuje a co je pro hráče důležité. Mají kvalitní licencované trenérské vzdělání v rámci české i zahraniční trenérské školy.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.