Rozvoj hráče

Mentoring a koučink

Pro dobrý sportovní výkon musí být sportovec dobře mentálně naladěn.
Klub se věnuje hráčům rovněž v rámci osobnostního rozvoje. S trenéry a psychology analyzujeme hráče z hlediska jejich mentálního stavu a neustále s nimi pracujeme v rámci individuálních i týmových pohovorů, kde s hráči se snažíme rozebírat mentální nastavení a snažíme se hráče vést metodou koučinku, aby si dokázali najít svá řešení a zvládli řešení situací, které v rámci hokeje, ale i mimo něj zažívají. Klub se snaží vytvářet pro hráče stabilní a pozitivní prostředí ve kterém se snažíme, aby hráči vyrůstali. Dbáme na dobrou klubovou atmosféru. Nevytváříme umělou konkurenci v nejnižších kategoriích, chceme aby nejmladší hráči nebyli zbytečně stresováni, ale aby se rozvíjeli formou zábavných tréninků. Konkurenční prostředí je naopak vytvářeno v kategoriích starších, kde je důležité, aby hráči měli dostatek sebemotivace na sobě pracovat a rozvíjet své hokejové dovednosti.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

Pomoc při budování hokejové kariéry

Pomáháme hráčům při budování hokejové kariéry, ať už je to po ukončení mládežnické kariéry, kdy přecházejí z juniorského do dospělého hokeje nebo v rámci konzultací jejich optimálního rozvoje v rámci jejich kariéry. Zajišťujeme konzultace v rámci tohoto velkého kroku v jejich kariéře, ale také zajišťujeme konzultace všem hráčům v rámci působení v našem klubu o možnosti rozvoje a plánování jejich kariéry.

Výuka live skills

Jedná se o výuku životních dovedností. Hráči díky tomu, že hrají kolektivní sport, díky tomu, že s nimi pracují vyškolení profesionálové tak, rozvíjejí všechny sociální dovednosti, ať už je to leadership, práce v týmu, všechny podobné životní dovednosti, které hráči využijí v nehokejovém světě. Hráči se dostanou do spousty životních situací, které si mohou v kolektivu naživo vyzkoušet a pak se jim to v životě hodí.

Pozitivní prostředí - základ pro dobrý rozvoj

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

V rámci klubu budujeme pozitivní a přátelské prostředí. Dbáme na dobrou klubovou atmosféru.Kvalitníprostředí formuje charakter našich hráčů,a to je pro nás prioritou.Je pro nás důležité, aby hráči tvořili pevný a soudržný tým. V nejnižších kategoriích nevytváříme umělou konkurenci. Chceme, aby hraní nejmladší hráče bavilo, proto využíváme formu zábavných tréninků

Hraj & studuj

Hráčům nabízíme rozšíření jejich jazykových znalostí o hokejovou a sportovní angličtinu.
Pro naše hráče běží projekt výuky hokejové angličtiny. Jedním z rozvojových projektů je Hraj a studuj. V rámci tohoto projektu se snažíme hráčům přinést možnost spojení výuky se sportem. Hráči zdokonalují svoji dovednost v konverzaci v anglickém jazyce s naším zkušeným lektorem na témata týkající se sportu. Neučí se jen sportovní témata, ale také praktickou komunikaci pro běžný život, tak aby hráči když půjdou do zahraničí nebo budou potřebovat komunikovat v angličtině, tak aby dokázali komunikovat plynule a dobře rozuměli. Naše výuka angličtiny je pro děti atraktivnější, jelikož je to spojeno s hokejovým prostředím a hlavní důraz je kladen na hokejovou a sportovní angličtinu.

VMK Libereckého kraje

Chceme naše nejtalentovanější hráče rozvíjet společně s nejtalentovanějšími hráči jiných klubů. Chceme, aby se dokázali porovnat s tou nejlepší konkurencí.

Organizujeme výběry malých klubů, aby naši nejlepší hráči měli možnost se potkat s nejlepšími hráči ostatních klubů a porovnat své dovednosti. Toto organizujeme v rámci Libereckého kraje jako unikátní projekt. Zahájen byl před dvěmi roky. V rámci tohoto soustřednění pořádáme zápasy, kde se tito hráči se navzájem setkávají a předávají si své dovednosti.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

VMK (Výběr Malých Klubů) je společný projekt malých klubů Libereckého kraje. Aktuálně je v projektu zapojeno všech pět klubů – HC Vlci Jablonec, HC Frýdlant, HC Lomnice, HC Česká Lípa a HC Turnov 1931. S myšlenkou výběrů hráčů na této úrovni přišel jablonecký šéftrenér Jan Šuráň v sezóně 2019/2020. Poprvé se takto složený výběr hráčů U15 a U14 sešel v listopadu 2019 na soustředění a zápase v dalekém Mostě, kde zároveň nastoupil proti silnému Ústeckému kraji.

Pilotní sezóna:
V roce 2020 byl poté pro výběr připraven bohatý program. Absolvovali dvě skills soustředění v Jablonci nad Nisou a Lomnici nad Popelkou a na třetí měl tým vyrazit na začátku března do České Lípy. Hokejové dění však v tu dobu zastavila pandemie Korona viru, která znemožnila také účast týmu na následném turnaji čtyř, který měl být vyvrcholením přípravy.